Ga naar hoofdinhoud

Welkom bij Rotary Club Herentals
Een service club die door middel van onderlinge vriendschap en verbondenheid, sociale hulpvaardigheid als voornaamste doel nastreeft

Overlijden Anne-Mie Verelst, echtgenote van Raymond Haerens

Anne-Mie Verelst

Met droefheid moeten we afscheid nemen van Anne-Mie Verelst, echtgenote van Raymond Haerens.

We kenden Anne-Mie als een vechter die de strijd nooit opgaf. Haar verlies komt dan ook erg hard aan.

Onze gedachten gaan uit naar Raymond en de familie. Hopelijk vinden zij steun in de gedachte dat ze al het mogelijke hebben gedaan om Anne-Mie in moeilijke momenten te helpen en bij te staan.

Namens alle leden en dames wil ik Raymond en de familie ons oprecht medeleven betuigen.

Marcel Wauters,
Voorzitter

Overlijden Betty Van de Ven, echtgenote van Dirk Dierckx

Betty Van de Ven

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van Betty Van de Ven, echtgenote van Dirk Dierckx.

We kenden Betty als een lieve en uiterst vriendelijke vrouw die een perfecte tandem vormde met Dirk. Binnen onze club werd ze door iedereen dan ook erg graag gezien.

Onze gedachten gaan uit naar Dirk en de familie. Hun verdriet moet onmenselijk groot zijn.

Marcel Wauters,
Voorzitter

Welkomstwoord Marcel Wauters, voorzitter 2017-2018

Marcel Wauters
Voorzitter

Beste lezer,

Ik kan me mijn eerste dag bij Rotary nog altijd levendig herinneren. Het was op een prachtige lentedag in de Paasvakantie. Voor ik vertrok vroeg ik aan mijn vrouw Edith: ‘Zou dit nu wel iets voor mij zijn? Deel uitmaken van een elitair groepje veelal oudere mannen met sterke karakters?‘. ‘Wees niet zo vooringenomen Marcel' wees ze mij terecht en ik vertrok richting ‘Het Ganzennest’.

Zou dit nu wel iets voor mij zijn? Deel uitmaken van een elitair groepje veelal oudere mannen met sterke karakters?

Het moet gezegd: Het onthaal was hartelijk. Iedereen stelde zich vriendelijk voor. Ik kreeg een plaatsje in het midden van de tafel recht tegenover de voorzitter. Er hing een heel gezellige en ongedwongen sfeer.

Rotary versus mijn vooringenomenheid: 1-0.

Ik verwachtte hoogdravende verhalen te horen over professionele verwezenlijkingen of persoonlijke successen. Niets van dat. De persoon links van mij sprak liefdevol en met kennis van zaken over zijn bijen. De persoon rechts van mij sprak met dezelfde passie over de druiven op zijn eigen wijngaard. En de goedlachse voorzitter voor me had er plezier in dat wij konden genieten van een heerlijk lentezonnetje, terwijl zijn vrouw op vakantie in Turkije naar verluid een paraplu nodig had.

Rotary versus mijn vooringenomenheid: 2-0.

Die eerste indruk vergeet ik nooit meer, en mijn vooringenomenheid heb ik snel opgeborgen.

Die eerste indruk vergeet ik nooit meer, en mijn vooringenomenheid heb ik snel opgeborgen. Uiteindelijk kwam ik die avond heel enthousiast terug thuis en vertelde ik mijn vrouw dat dit misschien toch wel iets voor mij zou kunnen zijn...

Is Rotary dan alleen maar gezellig samen een pintje drinken?

Sommige vergaderingen zijn inderdaad niet meer dan dat. Gezellig ideeën uitwisselen, anderen om hun expertise vragen of proberen oplossingen te vinden voor de kleine en grote problemen.

Maar vergis u niet. We zijn in de eerste plaats een serviceclub. Dat betekent dat we ons met z'n allen belangeloos inzetten voor anderen die het moeilijk hebben. En geloof me, een fundraising event tot een goed einde brengen om met de opbrengst mensen gelukkig te maken, dat geeft écht wel voldoening.

De titel bovenaan heet u welkom. Dat geldt niet alleen voor deze website.

De titel bovenaan heet u welkom. Dat geldt niet alleen voor deze website.

Ik nodig u graag uit op één van onze spreekbeurten of vergaderingen.

Maar wees gewaarschuwd.

Voor u het weet wordt u voorzitter van deze schitterende club.

Marcel Wauters
Voorzitter Rotary Club Herentals 2017-2018

Rotary Club Herentals ontvangt Jacky Goris

Jacky Goris, Grootmeester van het Grootoosten van België bespreekt een thema dat al eeuwen tot de verbeelding spreekt, de loge of vrijmetselarij.
Thema: De loge of vrijmetselarij

Meer info & Inschrijven

Rotary Club Herentals ontvangt Philippe De Backer

Philippe De Backer is staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee.
Thema: Privacy

Meer info & Inschrijven

Welkomstwoord Dirk Bierten, voorzitter 2016-2017

Dirk Bierten

Beste lezer,

Fijn dat u interesse toont in onze club. Lees zeker verder en ontdek de waarden waarvoor we staan.

Misschien mogen we u dan verwelkomen op één van onze vele activiteiten?

Rotary Club Herentals zal in 2016-2017 werken rond het thema ‘vrienden onder elkaar’. We bundelen onze kennis en ervaringen en organiseren kleine en grote benefietprojecten. De rode draad doorheen onze werking blijft de financiële steun aan lokale initiatieven of bij humanitaire rampen. We hebben oog voor diegenen die het nodig hebben binnen onze samenleving.

De grote diversiteit binnen onze leden is een meerwaarde voor de club. We investeren in een goede samenwerking door de vriendschapsbanden te onderhouden.

U merkt het, ... Rotary Club Herentals bruist van energie.

Zo zetten we nu reeds onze jaarlijkse wijnbeurs in de kijker: deze gaat door op 19 en 20 november 2016.

Om ook jonge mensen kansen te geven om aan te sluiten bij onze club zullen de statutaire vergaderingen slechts 2 keer per maand georganiseerd worden.

Prikkelt het ook bij u om lid te worden? Zeker niet twijfelen! U bent van harte welkom.

Namens Rotary Herentals,

Dirk Bierten
Voorzitter Rotary Club Herentals 2016-2017

Welkomstwoord Wim Liekens, voorzitter 2015-2016

Wim Liekens

Beste lezer,

Onze vereniging bruist van energie en vriendschap zonder het etiket 'old fashion' of 'elitair' te dragen.

Onze leden vertegenwoordigen een groot deel van de beroepscategorieën binnen de huidige maatschappij. Het delen van kennis en ervaring biedt een extra meerwaarde en is tevens een aantrekkingskracht voor nieuwe leden. Deze enorme verscheidenheid van kennis en ervaringen biedt ons ook de mogelijkheid om mensen in nood te helpen.

Dit kan door financiële steun te verlenen aan globale projecten (bvb. in de strijd tegen Polio), het schenken van ‘Chelterboxen’ bij humanitaire rampen of het ondersteunen van lokale initiatieven binnen onze gemeenschap.

Gedragen door een echte en hechte vriendschapsband, organiseren we kleine en grote benefietprojecten zoals onze jaarlijkse wijnbeurs.

Geen inspanning is ons te veel en telkens weer zijn we fier de opbrengsten gul en integraal te kunnen delen aan diegenen die het nodig hebben binnen onze samenleving.

Dynamisch, steeds verjongend en vernieuwend is Rotary Herentals veel meer dan U denkt.

We willen bruggen bouwen tussen mensen, en dat DOEN we ook.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw , U bent altijd van harte welkom!

Namens Rotary Herentals,

Wim Liekens
Voorzitter Rotary Club Herentals 2015-2016

Welkomstwoord Luc Van Ballaer, voorzitter 2014-2015

Luc Van Ballaer

Rotary Club Herentals wil bruggen slaan tussen mensen.

Op onze bijeenkomsten streven we er steeds naar om elke aanwezige nieuwe waarden aan te reiken op emotioneel, cultureel, intellectueel, sociaal of maatschappelijk vlak. En we wensen dat iedereen, naar eigen vermogen, deze waarden probeert te vertalen binnen het sociale engagement van de club.

Met onze leden en sympathisanten, organiseren we kleine en grote benefietprojecten. Geen inspanning is te veel voor onze leden en telkens weer zijn we fier de opbrengsten gul en integraal te kunnen delen aan diegenen die het nodig hebben in onze samenleving.

Gedragen door een hechte vriendschapsband, voegt onze club op deze unieke manier een noodzakelijke dimensie toe aan deze samenleving. En deze dimensie is nog steeds mijn belangrijkste inspiratie- en motivatiebron.

Dynamisch, steeds verjongend en vernieuwend: Rotary is veel meer dan dat U denkt.

Ik nodig U dan ook graag uit om deze sfeer en ons enthousiasme te komen proeven tijdens één van onze evenementen!

We willen bruggen slaan tussen mensen, en we DOEN het ook.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw, U bent van harte welkom!

Luc Van Ballaer
Voorzitter Rotary Club Herentals 2014-2015