Rotary District 1630
Aanmelden (Vergeten?):      

Welkom bij Rotary Club Herentals

Beste lezer,

Fijn dat u interesse toont in onze club. Lees zeker verder en ontdek de waarden waarvoor we staan.

Misschien mogen we u dan verwelkomen op één van onze vele activiteiten?

Rotary Club Herentals zal in 2016-2017 werken rond het thema ‘vrienden onder elkaar’. We bundelen onze kennis en ervaringen en organiseren kleine en grote benefietprojecten. De rode draad doorheen onze werking blijft de financiële steun aan lokale initiatieven of bij humanitaire rampen. We hebben oog voor diegenen die het nodig hebben binnen onze samenleving.

De grote diversiteit binnen onze leden is een meerwaarde voor de club. We investeren in een goede samenwerking door de vriendschapsbanden te onderhouden.

U merkt het, ... Rotary Club Herentals bruist van energie.

Zo zetten we nu reeds onze jaarlijkse wijnbeurs in de kijker: deze gaat door op 19 en 20 november 2016.

Om ook jonge mensen kansen te geven om aan te sluiten bij onze club zullen de statutaire vergaderingen slechts 2 keer per maand georganiseerd worden.

Prikkelt het ook bij u om lid te worden? Zeker niet twijfelen! U bent van harte welkom.

Namens Rotary Herentals,

Dirk Bierten

Dirk Bierten
Voorzitter Rotary Club Herentals 2016-2017

PeterMaes

Rotary Club Herentals ontvangt
Peter Maes